ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ


Կոտայքի մարզային գրադարան

Տնօրեն` Ժաննա Գևորգյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Երևանյան փ. 11 
Հեռախոս` (0223) 2-65-91
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Ենթակայությունը` ՀՀ մշակույթի նախարարության
Աշխատողների թիվը` 22 
Վերակազմավորվել է 1977թ.` նախկին ԳԿՀ - բազայի վրա
Գրադարանի գրքային հավաքածուն կազմում է 69302 կտոր գիրք: 
Ընթերցողների թիվը` 4668, հաճախումների տարեկան քանակը` 32870:
Կազմակերպում, ղեկավարում և մեթոդական օգնություն է ցույց տալիս հանրային բնույթի 80 գրադարանների: 2004 թ. վերջին ՀՀ Կառավարության 6.08.04 թ. 519 -Ա որոշմամբ` համայնքային գրադարաններին հատկացվել է 2914 կտոր գրականություն` 1մլն. 425 հազար 750 դրամ արժողությամբ: Իսկ մարզի 2 մանկական գրադարաններին հատկացվել է 163 կտոր գրականություն` 53650 դրամ արժողությամբ: Առաքման աշխատանքները կազմակերպում է մարզային գրադարանը: Հանրային գրադարանների մասին տեղեկություններ կարելի է ստանալ մարզային գրադարանից:

* * *

Հրազդանի թիվ 1 գրադարան

Տնօրեն` Հայկուշ Գրիգորյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Սպանդարյան փ.

* * *

Հրազդանի թիվ 2 գրադարան

Տնօրեն` Անուշ Առաքելյան 
Հասցե` ք. Հրազդան, Հարավային թաղամաս

* * *

Հրազդանի թիվ 3 գրադարան

Տնօրեն` Ժանետա Եփրեմյան 
Հասցե` ք. Հրազդան, Վանատուր թաղամաս

* * *

Հրազդանի թիվ 4 գրադարան

Տնօրեն` Լուսինե Դանիելյան 
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս

* * *

Հրազդանի թիվ 5 գրադարան

Տնօրեն` Լուսվարդ Ամիրշատյան 
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս

* * *

Հրազդանի թիվ 6 գրադարան

Տնօրեն` Հռիփսիմե Մեսրոպյան 
Հասցե` ք. Հրազդան, Ջրառատ թաղամաս

* * *

Հրազդանի թիվ 9 մանկական գրադարան

Տնօրեն` Մարգարիտա Բաբախանյան 
© 2011 Կայքը պատրաստեց TermIT ընկերությունը