ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԲՈւՀ


Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ

Ռեկտոր` Լ. Առաքելյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս
Հեռախոս` (0223) 2-14-97
Ֆաքս` 2-55-18
Էլ.հասցե` hrhumanitar@mail.ru
Լիցենզիա N 036, պետական հավատարմագիր N 098
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Աշխատողների թիվը` 58

Ինստիտուտում գործող ֆակուլտետներն են`
1. իրավաբանական
2. մանկավարժական 
3. տնտեսագիտական: 

ԲՈՒՀ - ն ունի նաև մագիստրատուրա: ԲՈՒՀ -ի շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:

© 2011 Կայքը պատրաստեց TermIT ընկերությունը