ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ


Հրազդանի թիվ 2   մանկապարտեզ

Վարիչ` Եվա Պեպոյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Բանավան 5
Հեռախոս`(0223) 2-22-13
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Հիմնադրվեր է 1958 թ.: Շենքը` տիպային:


* * *

Հրազդանի թիվ 4 մանկապարտեզ

Վարիչ ` Հասմիկ Մակոյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս
Հեռախոս`(0223) 3-59-09
Գործում է 1963 թ., շենքը` տիպային:
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

* * *

Հրազդանի թիվ 5 մանկապարտեզ

Վարիչ` Սուսաննա կարապետյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Վանատուր թաղամաս 
Հեռախոս`(02232-5584)
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1972 թ., շենքը` տիպային:


* * *

Հրազդանի թիվ 6  մանկապարտեզ

Վարիչ ` Ջեմմա Ոպանյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս
Հեռախոս`(0223) 2-66-03
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1972 թ., շենքը տիպային:


* * *

Հրազդանի թիվ 7  մանկապարտեզ

Վարիչ` Արփիկ Գրիգորյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Շահումյան 168
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1969 թ., շենքը` տիպային
Հեռախոս` 2-27-65

* * *

Հրազդանի թիվ 8 մանկապարտեզ

Վարիչ` Ալվարդ Մարտիրոսյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս
Հեռախոս` (0223) 3-28-41
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1968 թ., շենքը` տիպային


* * *

Հրազդանի թիվ 9  մանկապարտեզ

Վարիչ` Գոհար Ոսկանյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս
Հեռախոս` (0223) 3-16-49
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1973 թ., շենքը` տիպային


* * *

Հրազդանի թիվ  10 մանկապարտեզ

Վարիչ` Հերիքնազ Սահակյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս.
Հեռախոս` (0223) 3-55-20
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1973 թ., շենքը` տիպային


* * *

Հրազդանի թիվ 12  մանկապարտեզ

Վարիչ` Հասմիկ Հակոբյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս
Հեռախոս` (0223) 3-27-92
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1971թ., շենքը` տիպային


* * *

Հրազդանի թիվ 13  մանկապարտեզ

Վարիչ` Անահիտ Սուքիասյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Ղուկասյան 7
Հեռախոս` (0223) 2-12-37
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1980 թ., շենքը` տիպային


* * *

Հրազդանի թիվ 15  մանկապարտեզ

Վարիչ` Անահիտ Մելքոնյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն, Ա- 2 թաղ.
Հեռախոս` (0223 6-28-15
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը ոչ առևտրային
Գործում է 1982 թ., շենքը` տիպային


* * *

Հրազդանի թիվ 16  մանկապարտեզ

Վարիչ` Անուշ Սահակյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս
Հեռախոս` (0223) 2-62-87
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն
Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային
Գործում է 1983 թ., շենքը` տիպային


© 2011 Կայքը պատրաստեց TermIT ընկերությունը