ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԲԱՆԿԵՐ


“Արդշինինվեստբանկ” ԲԲԸ-ի Հրազդանի մասնաճյուղ

Կառավարիչ` Կարինե Մանասյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս
Հեռախոս`(0223) 2-16-56
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն
Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

   Կատարում է բանկային գործառույթ. ներգրավում և ընդունում է ավանդներ` ինչպես ցպահանջ, այնպես էլ ժամկետային, տրամադրում է վարկեր, կատարում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վճարային - հաշվարկային սպասարկում: Իրականացնում է “Անելիք”, “SWIFT”, “Western Union” արտարժութային գործառնություններ:

* * *

“Հայէկոնոմբանկ” ԲԲԸ - ի Հրազդանի մասնաճյուղ

Կառավարիչ` Գայանե Ղազարյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս
Հեռախոս`(0223) 2-12-98, 2-42-87
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն
Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

   Կատարում է բանկային գործառույթ. ներգրավում և ընդունում է ավանդներ` ինչպես ցպահանջ, այնպես էլ ժամկետային, տրամադրում է վարկեր, կատարում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վճարային - հաշվարկային սպասարկում: Իրականացնում է “Անելիք”, “SWIFT”, “western union”արտարժութային գործառնություններ:

* * *

“Հայխնայբանկ” ԲԲԸ - ի Հրազդանի N 76 մասնաճյուղ

Կառավարիչ` Ժանետա Մարտիրոսյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան, 78 շ. հարող տարածք
Հեռախոս`(0223) 2-18-32
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն
Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

   Ներգրավում և ընդունում է ավանդներ, ինչպես ցպահանջ, այնպես էլ` ժամկետային: Տրամադրում է վարկեր, տրամադրում է արտարժութային գործառություններ, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վճարային - հաշվարկային սպասարկում: Մատուցում է նաև խորհրդատվական ծառայություններ:

* * *

“Հայխնայբանկ” ԲԲԸ - ի Հրազդանի մասնաճյուղ


Կառավարիչ` Տիգրան Բարսեղյան
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն 6
Հեռախոս`(0223) 2-38-49, (010) 28-52-18
Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն
Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

   Ընդունում է ավանդներ, ինչպես ցպահանջ, այնպես էլ ժամկետային: Տրամադրում է վարկեր, տրամադրում է արտարժութային գործառություններ, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վճարային - հաշվարկային սպասարկում: Մատուցում է նաև խորհրդատվական ծառայություններ:

© 2011 Կայքը պատրաստեց TermIT ընկերությունը